How to Play

Download Game

การ Login เกมส์ I Love Fantasy (เฉพาะครั้งแรก)

เมื่อ Login สำเร็จ กดที่ Continue

เป็นอันเสร็จสิ้น ขอให้สนุกกับโรงเตี๊ยมของเรานะคะ

เริ่มต้นเล่นเกมส์ I Love Fantasy

      โดยปกติ ระบบเกมส์นี้ จะสอนผู้เล่น ตั้งแต่ เลเวล 1 – เลเวล 8 โดยมีตัวละครเป็น ตัวแนะนำการเล่นเกมส์เบื้องต้นเมื่อเล่นเกมส์ถึงเลเวลที่กำหนด หรือ ผลิดของตามเลเวลที่กำหนด เกมส์จะปลดล็อควัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งจะต้องทำการเรียนรู้การผลิตนั้นๆก่อนทุกครั้ง

ทำการกดเลือก เรียนรู้การสุ่มฮีโร่ เพื่อหาฮีโร่เก่งๆ และสามารถที่จะต่อสู้กับ เหล่ามอนเตอร์ในแต่ละดันเจี๊ยน  ทำได้โดยการ เลือกเข้าไปที่ ฮีโร่

ตรวจเช็คว่าการ์ดที่สามารถทำการสุ่มได้มีครบหรือไม่ จากภาพจะเห็นว่ามี Rare Card (สีฟ้า) = 0, Special Card (สีแดง) = 100, Common Card (สีน้ำตาล) = 21


จากตัวอย่างจะทำการสุ่ม Special Card (สีแดง) วิธีดังนี้

1.กดสุ่มฮีโร่ 10 ครั้ง
2.กดยืนยัน และรอลุ้นฮีโร่ที่จะได้รับ

3.ฮีโร่ที่ได้มา จะอยู่ใน “ ดูข้อมูล ”

*** การสุ่มฮีโร่ Special Card จะได้ การ์ดแฟรรี่ EXP 1 ใบ โดยตัวแฟรี่ มีไว้เพื่ออัพค่า เลเวล หรือค่า EXP ให้กับฮีโร่ โดยค่าจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าการอัพเลเวลจากตัวฮีโร่ปกติ สามารถเข้าไปกดรับได้ที่ mail box

    การโจมตีสถานที่ต่างๆ เพื่อตามหา คิงส์สโตน ที่แตกกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงวัสดุต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละด่าน เพื่อนำมาประกอบการบริหารกิจการในโรงเตี๊ยม


วิธีเข้าโจมตี
    1. เข้าดันเจี๊ยนตามลำดับด่าน โดยจะต้องผ่านระดับความยาก – ง่าย แต่ละระดับไปให้ครบทั้ง 10 ด่าน โดยเมื่อเล่นในระดับ ง่าย ครบ 10 ด่านแล้ว แผนที่ดันเจี๊ยนอื่นๆ จึงจะเปิดออก

    2. เลือกตัวฮีโร่ เพื่อเข้าโจมตี โดยจะมีคำแนะนำ ในการผ่านแต่ละด่าน (คลิกที่
ดูข้อมูลดันเจี๊ยน) ว่าจะต้องเลือกฮีโร่ จากอะไรจึงจะผ่านแต่ละด่านไปได้โดยง่าย แล้วเลือกฮีโร่ ตามธาตุเฉพาะตัว ซึ่งมีหลักการง่ายๆคือ

“ธาตุไฟ แข็งกว่า ธาตุไม้ , ธาตุไม้ แข็งกว่า ธาตุน้ำ , ธาตุน้ำ แข็งกว่า ธาตุไฟ”

    จากภาพ จะเห็นว่า มอนเตอร์ เป็น ธาตุไฟ หากเราเลือกฮีโร่ ที่เป็นธาตุน้ำ ก็จะมีพลัง อิทธิพลจากธาตุ เป็นบวก มาเพิ่มพลังในการเข้าทำมากขึ้น เมื่อรวมกับพลังของเหล่าฮีโร่แล้ว มีมากกว่า พลังสู้รบของเหล่า มอนเตอร์ ทำให้มีโอกาสชนะได้มากขึ้น

 
    แต่ถ้าหากด่านไหน พลังของเรายังไม่พอ ให้ลองไปยืมฮีโร่ ของเพื่อนบ้านเรา มาช่วยได้ โดยจะช่วยได้ครั้งละ 1 ฮีโร่ / 1 ฮีโร่ ช่วยได้ 1 ด่าน
    ทั้งนี้ในการโจมตีแต่ละครั้ง จะเสียแผนที่ จำนวนที่ต่างกันไป เช่นดังภาพ เป็นการโจมตีในระดับ ยาก จะเสียแผนที่ 5 แผน แต่ไม่ต้องห่วง เมื่อมีการใช้แผนที่เพื่อโจมตีไป ระบบจะคืนให้ ตามระยะเวลาและจำนวนที่กำหนด